مهرآزین همایی در سال ۲۰۲۳ به تیم حقوقی پکس پیوست. او در بخش social media مجموعه کار می‌کند و مسئول تحقیق و تولید محتوا برای رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت ما است.

امتیاز دهید page