من صریحاً اعلام می کنم که اطلاعات زیر را که توسط شرکت حقوقی پکس به من ارائه شده, خوانده و درک کرده ام.
ارائه درخواست پناهندگی یک مسیر مهاجرتی نیست.
من به خواست خودم تصمیم گرفته ام که درخواست پناهندگی بدهم.
من می دانم که در خواست پناهندگی فقط برای افرادی است که در صورت بازگشت به کشور خود ,ترس مشروع از زندگی خود دارند , یا اگر قرار است به کشور خود باز گردند,از پیگرد قانونی یا مچازات ناعادلانه ترس دارند .
من می دانم که فرم اساس ادعا باید کلمات واقعی متقاضی باشد. وکلای ما مشاوران مهاجرت یا هر یک از کارکنان ما داستان قابل قبولی را برای شما ایجاد یا پیشنهاد نمی کنند.
Clear Signature
Call Us Now
WhatsApp