وضعیت اقامت شما هنگام درخواست پناهندگی کانادا

وضعیت اقامت شما هنگام درخواست پناهندگی کانادا چیست؟

وضعیت اقامت شما هنگام درخواست پناهندگی در کانادا چیست؟ هنگامی که شما برای وضعیت پناهندگی در کانادا درخواست می‌دهید، چندین فرآیند ممکن است بر وضعیت شما در این کشور تأثیر بگذارد. در این مقاله، ما شما را از زمان ارائه درخواست تا رسیدن به تصمیم نهایی در مورد وضعیت‌تان مطلع Read more…